Opinie

Agata Sierota, współpracująca z działem: Zdrowie w praktyce.

„Pani mgr Monika Gaweł, neurologopeda, specjalista terapii osób po udarze mózgu, współpracuje z czasopismem Sprawny umysl. Witalne ciało. Jest to ogólnopolski miesięcznik wydawnictwa Wiedza i Praktyka, dział: Zdrowie w praktyce. Pani Monika jest specjalistą, profesjonalnie przedstawiającą zarówno teorię, jak i praktykę zagadnień, by w jak największym stopniu pomóc naszym czytelnikom: pacjentom neurologicznym oraz ich rodzinom. Dlatego jest dla nas cennym współpracownikiem.”

Skontaktuj się mailowo lub przez messenger.
Odezwę się niebawem!